LOGO_VågaVäxaLogo_SVART_rgb_WEB.gif hemsida

ICF är det världsledande globala branschorganet för professionella coacher med uppgift att säkra en fortsatt hög standard inom coachyrket. 

Efter utbildning via flera av ICF accrediterade utbildningsföretag i Sverige och USA är jag sedan många år certifierad via ICF, vilket kan ses som en kvalitetssäkring för dig som kund. Som ICF PCC, Professional Certified Coach, erbjuder jag den högre nivå av coaching som krävs för att uppnå denna certifieringsgrad. Certifieringen omprövas vart tredje år och ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling och aktivt arbete som coach. Detta för att ligga i framkant inom professionen. 

Som certifierad coach följer jag ICFs etiska regler vilket ger trygghet både för dig som klient och för mig som coach.

ICF har skapat ett internationellt nätverk av professionella coacher som också har i uppgift att sprida kunskap om de positiva effekter coaching har för individ, organisation och samhälle. Jag tillhör Chapter Stockholm ICF Sverige där jag är aktiv och deltar i utbildningar och andra aktiviteter, vilket innebär ny kunskap, träning av färdigheter och ett mycket givande nätverkande med utbyte av erfarenheter.